Двустепенни прогресивно-модулиращи горелки газ/мазут

////Двустепенни прогресивно-модулиращи горелки газ/мазут
­

Двустепенни прогресивно-модулиращи горелки газ/мазут

СЕРИЯ:
COMIST … DSPNM; GI MIST … DSPNM

Product Description

• Възможност за модулиране на мощността чрез монтиране на автоматичен регулатор RWF40 (поръчва се отделно).
• Смесване на газта и въздуха в горивната глава и механична пулверизация при високо налягане на горивото, посредством дюза.
• Постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава.
• Улеснена поддръжка – сваляне на смесителния тракт и пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката.
• Регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор със затваряне на клапата при спиране на горелката, с цел избягване загуби на топлина през комина.
• При поискване може да се добави допълнителен парен подгревател на горивото, който в работе режим загрява горивото с пара от котела, което от своя страня води до спестяване на енергия.
• Контрол за плътност на вентила според EN 676.
• Възможност за автоматична смяна на горивото.
• Доставят се с уплътнение и фланец за присъединяване към котела. 2 гъвкави връзки филтър и дюза, която се поръчва отделно.

Производител: Baltur

Документи

Брощура комбинирани горелки от 38 до 10500kW