TRYPASS’ (STD – Low NOx – Low NOx E)

/////TRYPASS’ (STD – Low NOx – Low NOx E)
­

TRYPASS’ (STD – Low NOx – Low NOx E)

Парен котел за високо налягане, димогарни тръби с 3 хода на димните газве, максимално допустимо налягане PS = 12 bar.

Product Description

 • Гaма с производителност на пара от 1300 до 22000кг/ч, различаваща се на базата на емисиите на Nox (STD- Low Nox – Low NoxE)
 • Максимално работно налягане 12бар или повече по поискаване
 • Оразмерен така, че да осигури ниски топлинни натоварвания и ниски емисии на замърсяване (с горелки Low Nox)
 • Корпус на котела: цилиндричен, горивна камера с обмокрено дъно и инверсия на пламъка, тръбен сноп от висококачествена стомана
  • Тръбен сноп с димогарни тръби заварени към тръбните плочи, без спираловидни турболизатори
 • Задна горивна камера с инверсия: от поцинкована ламарина, напълно обмокрена
 • Предна горивна камера: от поцинкована ламарина, с вътрешен слой от изолациращ и огнеупорен материал. Разполага с две вратички, позволяващи бързо отваряне и контрол на пламъка и горенето.
 • Задна горивна камера: от поцинкована ламарина, с вътрешен слой от изолациращ и огнеупорен материал. Разполага с две вратички за почистване и контрол на димогарните тръби, фукс за присъединяване към комин, самопочистващ се визьор за контрол на горенето. Възможност за присъединяване на икономайзер
 • Основа от стоманени профили, електрозапоени към тръбните плочи и облицована от поцинкована ламарина
 • Обслужваща стълба: намираща се в горната част на котела, по поискване се доставя с парапет
  • Изолация на обшивката: от каменна вата с 100мм плътност
  • Обшивка от ламарина в цвят с плътност 10/10

Специални версии за всички модели

TRYPASS  24ч / 72ч

С контролно табло IML за постигане на сертификат за функциониране (без непрекъснато наблюдение) до максимум 24 часа

С контролно табло IML и „кит 72ч” за постигане на сертификат за функциониране (без непрекъснато наблюдение) до максимум 72 часа

 

Стандартна доставка

2бр. защитни вентили с пружина

2бр. индикатори за ниво, фланцови връзки, възвратни и дренажни вентили

1бр. манометър с 3-пътен вентил

1бр. пресостат с ръчен ресет, сертифициран CE PED

1бр. лимитен пресостат

1бр. пресостат за настройка на двустепенна горелка (1ва/2ра степен) или датчик за модулиращи горелки

2бр. защитни датчици за ниско ниво на водата, с автодиагностика, ръчен ресет на контролното табло, СЕ сертификат

2бр. датчика за ниво на водата при ON/OFF помпи

1бр. центробежна помпа за пълнене на вода

Кръг пълнене на вода с тръби и възвртани вентили

1бр. група за дренаж на вода/замърявания, с ръчен вентил с бързо отваряне

 

Контролно табло с автоматично функциониране, IP55 400V-3+N-50Hz

 

Документи

Брошура Тrypass