Product Description

  • Тръбна изолация от рапенен полиетилен.
  • Тръбна изолация от микропореста гума.
  • Изолация за слънчеви системи със защитно покритие.
  • Листова изолация.
  • Самозалепваща изолационна лента.
  • Лепило за изолация.