Услуги и решения

Принципът, който ни води е да не правим компромиси с качеството, надеждността и трайността на продуктите и услугите.

КОНСУЛТИРАНЕ

Специалистите ни са на разположение за да препоръчат системи и съоръжения отговарящи на специфичните изисквания на всеки клиент и  проект, което да гарантира както надеждната експлоатация, така и високата енергийна ефективност на съоръженията и инсталациите.

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Ние извършваме търговска дейност и разполагаме със собствен транспортен отдел с възможност за доставка на материали и съоръжения до обект на клиента.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

Разработване на идейни и технически проекти за отопление, климатизация, вентиалция и газификация, предоставяне на пълна техническа информация за предложените инсталации и съоръжения, както и съгласуването им с други специалности.

МОНТАЖ

Изграждане на отоплителни, вентилационни, климатични и технологични системи в обекти за обществено ползване,  търговски и жилищни сгради.

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация и обучение на персонал за работа с изградените от компанията инсталации. Предоставяне на пълна техническа документация за доставените машини и съоръжения.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Извършваме гаранционно и извънгаранционно обслужване на всички предлагани от нас продукти и изградени инсталации.